Τρίτη, 23 Μαρτίου 2010


Για τον φλύαρο ήχο που σβήνει όλες τις υποσχέσεις της ύπαρξης περιμένουμε να μας πει κάτι το σουπερμάρκετ της ψυχοθεραπείας και όχι για για τις τεχνοποιημένες νευρώσεις.

Μην ξεχνάμε ότι η απουσία της φαντασίας είναι αναπηρία της πραγματικότητας

Η υπαρξιακή μέριμνα για το μέλλον μας είναι όσο ποτέ αναγκαία.

Ο Καμί μας έλεγε ότι κάθε αξία δεν συναντάται με μια εξέγερση, αλλά κάθε εξέγερση, ανασύρει σιωπηλά μια αξία.

Ο άνθρωπος έλεγε ο Σαιν Ζύστ είναι υποχρεωμένος να δημιουργεί ανάμεσα στο Ιδανικό, το Δυνατό και το Μοιραίο.

Η αγορά των λέξεων στήνει πάλι τον χορό της.